Platforma pro transformaci

Webové stránky pro v redakčním systému WordPress pro seskupení zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací jakož i jednotlivců usilujících o změnu péče o lidi s duševním onemocněním.
Datum: 2015. Adresa: http://www.platformaprotransformaci.cz.

plat1

plat2

plat3