Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.

Webové stránky pro neziskovku poskytující podporu lidem s poruchou osobnosti
Design: Michaela Obersteinová
Datum: 2017. Adresa: http://www.kaleidoskop-os.cz/.

kalei1

kalei4

kalei7